Rishøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050201-15

Fredningsnr.
402714

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/10 1908, gårdejer Niels Larsen. Sølvbæger Afmærkn.: MS 1910, Raklev. Jættestue "Rishøj"; højen 3 x 25 m. Kamret 6 x 2 m, af 14 bæresten og 5 dæksten; gang af 8 sidesten, 2 karmsten og 2 dæksten.
Undersøgelsehistorie  (14)
1817 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM 1908.

1876 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa lav Mark under Banken ligger den i 1817 udgravede Jættestue "Rishøi". Den mindre velbevarede Jordhøi er 70-75 Fod i Tværmaal, 9-10 Fod høi. Gangen mangler i sin ydre og større Del Dæksten; Udstopningen med mindre Sten mellem Sidestenene er her paa flere Steder udfalden. Paa to Steder synes der at have været anbragt en Sten paatværs af Gangens Længderetning. Høiden i Kammeret er omtrent 4 Fod. Levninger af en Brolægning med haandsten og lidt større Sten. Den tørre Mur af de sædvanlige, røde, kløvede Sten er paa de fleste Steder særdeles smuk og vel bevaret. Over Bærestenene ligger næsten over alle flere lag af flade Sten paa hvilke Dækstenen hviler. Se Pl. 36. Antiqv. Ann. III.1.

1908 Museal restaurering
Journal nr.: 364/13
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
MS 1910.

1912 Museal restaurering
Journal nr.: 364/13
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 364/13
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gangen oprenset og udbedret.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Rishøj" Jættestue; Højen 3+25 m;Kamret 6+2 m, af 14 Bæresten og 5 Dæksten, Gang af 8 Sidesten, 2 Karmsten og 2 Dæksten.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3206/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ornamenteret skår fundet ved oprensning af gang eller måske ved tømning af kammeret i forrige århundrede.[[FFF jour. F3405/72]].

1980 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 3206/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1989 Museal restaurering
Journal nr.: SN 613-120
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Nøglestenen var revnet. Stenen blev sikret med rustfrit vinkelbeslag monteret på bæresten og nøglesten. Se beretning.

2004 Museal besigtigelse
Journal nr.: SN 613-120
Nationalmuseet
Besigtigelse i forbindelse/forud for megalitkampagnen: Gangpartiet var delvist opfyldt med nedskredet jord fra højsiderne. Jerndøren var revet løs. Kammerets tørmure var flere steder nedbrudte. Forslag til istandsættelse. Oprensning af kammer og gang. Restaurering af nedbrudte tørmure og mellemliggerlag. Reetablering af gulvet. Isætning af ny selvlukkende jernlåge af rustfrit stål.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)