Broskov-vejen
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050203-56

Fredningsnr.
392613

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Broskovvejen er blandt Danmarks mest interessante vejanlæg fra oldtiden. Den smukt anlagte stenvej fra jernalderen ligger i et naturskønt område nær Præstø Fjord. Vejen er næsten 70 m lang og 3,5 m bred og fører over vådområdet ved Hulebækken. På tørt land var der ikke behov for en brolagt vej, her var en jordvej tilstrækkelig. Broskovvejen er bygget af store sten, som ikke er tilhugget, men nøje udvalgt og tilpasset hinanden. Stenene er lagt med den flade side opad, og mellemrummene er fyldt ud med småsten. I hver side er vejen kantet af en række sten, der ligger højere end kørebanen. Stenrækkerne holder brolægningen på plads og skulle forhindre vognene i at skride ud. I middelalderen blev der anlagt en ny vej hen over jernaldervejen, men den er ikke nær så smuk og regelmæssig som sin forgænger. I Storkeskoven nord for engen findes et system af hulveje, som må have udgjort fortsættelsen af de to stenlagte veje.
Anlæg og datering  (7)
Vej, Jernalder (dateret 175 - 374 e.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Enkeltfund, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Vej, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Enkeltfund, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Vadested, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: (Natur)fredet d. 12/1 1956. I henh.t. naturfr.lovens p. 1 og p. 2. Areal med stenlagt oldtidsvej og en skålsten. Matr.nr. 4: Areal med stenlagt oldtidsvej og en skålsten. I skel til matr.nr. 3a af Broskov.
Undersøgelsehistorie  (12)
1949 Grøftegravning/land- og skovbrug
Journal nr.: 717/49
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1949 Museal udgravning
Journal nr.: 717/49
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vejanlæg fra ca. 400 (dateret v. 2 spydspidser) og fra tidlig middelalder (hestesko) i forb.m. hulvejsystemet sb. 43 Snesere. Undersøgt 1949,1953,1956.

1953 Museal udgravning
Journal nr.: 655/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Zoologisk analyse
Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.

1954 Analyser af materiale
Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.

1956 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Areal med stensat Oldtidsvej og Skaalsten.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1961 Zoologisk analyse
Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.

1961 Museal udgravning
Journal nr.: 404/61
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fortsatte udgravninger 1956-61.

1961 Analyser af materiale
Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.

2012 Privat besigtigelse
Museerne.dk
Projektet GYPAF Give Your Past A Future har dokumenteret tre sten med skåltegn i og ved Broskovvejen. Sten 1: 53 skåltegn. Sten 2: 29 skåltegn. Sten 3: 4 skåltegn. STEN 1 liggende i græsset et par meter syd for den sydøstlige ende af oldtidsvejen. Koordinater N55.14673 E11.99422. STEN af granit 75 x 55 cm. SKÅLTEGN 53 skåltegn, hvoraf 16 skåltegn er parvis koblede med en rende. Skåltegn 3-8 cm i diameter og 2-25 mm dybe. STEN 2 ligger ca. 7 m vest for oldtidsvejen og lidt højere i niveau. Koordinater N55.14720 E11.99411. STEN af granit 90 x 80 cm. SKÅLTEGN På den synlige overside 29 skåltegn, der er 2,5-6,5 cm i diameter og 2-20 mm dybe. STEN 3 ligger midt i Broskovvejen i den østlige kant. Koordinater N55.14699 E11.99423. STEN af granit 80 x 70 cm. SKÅLTEGN 2 tydelige og 2 mindre tydelige skåltegn, der er 3-6 cm i diameter og 1-7 mm dybe. Denne sten blev er erkendt samme dag som dokumentationen af sten 1 og sten 2 fandt sted. ØVRIGE OPLYSNINGER Skåltegnene er dokumenteret med midlertidig opmaling med kridtvand. DATO for dokumentation 21.05.2012. Dokumenteret af Gerhard Milstreu og Joachim Henkel. DATO for indberetning til museet 19.09.2012. MEDDELER GYPAF v/Henning Prøhl

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ved tidligere udgravninger på stedet var der fundet to sten med skåltegn, hvoraf den ene ikke er nævnt i fredningsteksten. Den 21. maj 2012 genfandt Joachim Henkel en fritidsarkæolog den anden sten med skåltegn få meter vest for oldtidsvejen og Gerhard Milstreu fandt en tredje sten med 2 skåltegn omtrent midt i vejens belægning.

Litteraturhenvisninger  (0)