Broskov-vejen

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050203-56

Fredningsnr.
392613

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vej, Jernalder (dateret 175 - 374 e.Kr.)
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Enkeltfund, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)
Vej, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Enkeltfund, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Vadested, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: (Natur)fredet d. 12/1 1956. I henh.t. naturfr.lovens p. 1 og p. 2. Areal med stenlagt oldtidsvej og en skålsten. Matr.nr. 4: Areal med stenlagt oldtidsvej og en skålsten. I skel til matr.nr. 3a af Broskov.
Undersøgelsehistorie

1949 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vejanlæg fra ca. 400 (dateret v. 2 spydspidser) og fra tidlig middelalder (hestesko) i forb.m. hulvejsystemet sb. 43 Snesere. Undersøgt 1949,1953,1956.

1949 Grøftegravning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Zoologisk analyse
Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.

1954 Analyser af materiale
Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Areal med stensat Oldtidsvej og Skaalsten.

1961 Zoologisk analyse
Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.

1961 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fortsatte udgravninger 1956-61.

1961 Analyser af materiale
Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ved tidligere udgravninger på stedet var der fundet to sten med skåltegn, hvoraf den ene ikke er nævnt i fredningsteksten. Den 21. maj 2012 genfandt Joachim Henkel en fritidsarkæolog den anden sten med skåltegn få meter vest for oldtidsvejen og Gerhard Milstreu fandt en tredje sten med 2 skåltegn omtrent midt i vejens belægning.

2012 Privat besigtigelse
Museerne.dk
Projektet GYPAF Give Your Past A Future har dokumenteret tre sten med skåltegn i og ved Broskovvejen. Sten 1: 53 skåltegn. Sten 2: 29 skåltegn. Sten 3: 4 skåltegn. STEN 1 liggende i græsset et par meter syd for den sydøstlige ende af oldtidsvejen. Koordinater N55.14673 E11.99422. STEN af granit 75 x 55 cm. SKÅLTEGN 53 skåltegn, hvoraf 16 skåltegn er parvis koblede med en rende. Skåltegn 3-8 cm i diameter og 2-25 mm dybe. STEN 2 ligger ca. 7 m vest for oldtidsvejen og lidt højere i niveau. Koordinater N55.14720 E11.99411. STEN af granit 90 x 80 cm. SKÅLTEGN På den synlige overside 29 skåltegn, der er 2,5-6,5 cm i diameter og 2-20 mm dybe. STEN 3 ligger midt i Broskovvejen i den østlige kant. Koordinater N55.14699 E11.99423. STEN af granit 80 x 70 cm. SKÅLTEGN 2 tydelige og 2 mindre tydelige skåltegn, der er 3-6 cm i diameter og 1-7 mm dybe. Denne sten blev er erkendt samme dag som dokumentationen af sten 1 og sten 2 fandt sted. ØVRIGE OPLYSNINGER Skåltegnene er dokumenteret med midlertidig opmaling med kridtvand. DATO for dokumentation 21.05.2012. Dokumenteret af Gerhard Milstreu og Joachim Henkel. DATO for indberetning til museet 19.09.2012. MEDDELER GYPAF v/Henning Prøhl


Billeder

8835oversigt s-del med tredje sten med skåltegn
8838 oversigt
Sten med skåltegn 3, registrering skåltegn
Sten med skåltegn 2, før registrering
Sten med skåltegn 1, sydende af Broskovvejen
Sten med skåltegn 2, oversigt placering. Set fra NV.
Sten med skåltegn 3 i Broskovvejen, oversigt placering
Sten med skåltegn 2, registrering skåltegn