Krømplinge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050204-2

Fredningsnr.
38264

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer af 4 bæresten, 1 x 2 m. En sidesten sprængt i 3 stykker. I kamret et træ.
Undersøgelsehistorie  (5)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Levningerne af en lav Høi, som væsentlig bestaar af Sten, findes en udgravet, aflang firkantet Kiste, dannet af 4 store Sten, 6 Fod lang, 3 Fod bred, 5 Fod dyb, med Længderetning: Nordnordøst-Sydsydvest. Overliggeren mangler, den omgivende runde Høi er næsten sløifet, de oprindelige Randsten ere borttagne. - Alle Kistens 4 Sten ere lige høie.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 4 Bæresten 1+2 m. en Sidesten sprængt i 3 stykker. I Kamret et Træ.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Dyssekammer orienteret SV-NØ.

Litteraturhenvisninger  (0)