Risby-vejen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050203-60

Fredningsnr.
392614

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (10)
Brolægning, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Plankevej, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Risvej, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Enkeltfund, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Diverse anlæg og genstande, uspec undergruppe, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Bro, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Risvej, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Brolægning, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Brolægning, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Vej, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Risbyvejen. Vestlig del af stenbygget oldtidsvej på henholdsvis øst- og vestsiden af Risby Å. Vejen består af to rækker store, tætstillede kantsten med en vejbane af marksten imellem. Vejbanens bredde er ca. 3 m og længden af vejstykket øst for Risby Å er 36 m i øst-vestlig retning. Tæt ved den østlige ende mangler et stykke på 4,5 m. Vejstykket vest for åen er ca. 15 m langt. Det fredede areal består af den stenbyggede vejomkranset af et 2,5 m bredt bælte.
Undersøgelsehistorie  (27)
1972 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F3655/72
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1972 Privat udgravning
Journal nr.: 1554/76
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Risbyvejen. Ca 50 mtr stenvej, formentlig fra ældre jernalder. Ca.200 m sø for denne vej markerer sten i åen en anden brolagt vej,der sansynligvis har en forbindelse med det middelalderlige kapel. Imellem disse to veje er konstateret et større antal veje/vad i åbrinken.

1972 Museal udgravning
Journal nr.: 1554/76
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1972 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 1554/76
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1975 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1975 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1975 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1975 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1975 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1975 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1975 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1975 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1975 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1975 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1975 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1975 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1975 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1975 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1975 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1975 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1975 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1975 Analyser af materiale
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1977 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1977 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stenbygget oldtidsvej på østsiden af Risby å. Vejanlægget strækker sig fra åens østlige brink 36 m mod ØNØ. Vejbanen er ca. 3 m bred og består af to rækker store tætstillede kantsten med en vejbane af marksten imellem. Tæt ved anlæggets østende mangler stenene på et 4,5 m langt stykke. Det fredede areal består af den stenbyggede vej samt et ca 5 m bredt område langs dennes langside og østlige afslutning.[[F 53-117]]. Kun østside af vej fredet i 1977.

1977 Analyser af materiale
Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.

2002 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 54-15
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)