Bøgesø Ødekirke
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050204-3

Fredningsnr.
382612

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Ødekirke, Historisk Tid (dateret 1067 - 1556 e.Kr.)

Ødekirkegård, Historisk Tid (dateret 1067 - 1556 e.Kr.)

Brønd, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Grøft (afvanding), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Børesø Ødekirke De jorddækkede rester af Bøgesø Kirke og kirkegård. På overfladen ses store mængder af middelalderlige teglsten. Ødekirken er beliggende på et trekantet, udyrket areal, som i sin helhed er omfattet af fredningen. Arealet ligger i en spids af ejendommen op til Bøgesø landsby og måler 55 m i NS-lig retning og 45 m i ØV-lig retning.
Undersøgelsehistorie  (17)
1551 Registrering via historisk dokumentation
Journal nr.: 1998:103
Næstved Museum

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en lav Høining findes røde Mursten og Skeletter. Her har ligget en Kirke.

1955 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
I Bøgesø har ligget en kirke, som nævnes omkring 1370. I 1551 gav kongen tilladelse til at nedbryde kirken, der samme år blev lukket. Den stod dog endnu 1556, da tilladelsen til dens nedbrydning blev fornyet, mod at materialerne brugtes til Everdrup kirke.

1998 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: P.3375/98
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1998 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 1998:103
Næstved Museum

1999 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1998:103
Næstved Museum
Undersøgelse med det formål præcist at lokalisere ruinen og bestemme dennes bevaringsforhold. Kirkebygningen målte ca. 17 x 9 m i ydermål og havde 1 m tykke kassemure, hvis øvre del må have været bygget hovedsageligt af tegl. Det firkantede kor var konstruktionsmæssigt opført uafhængigt af skibets konstruktion. Det var ikke muligt at verificerer en ældre kirkebygning af træ, idet området omkring kirken var dækket af nedbrydningslag fra kirkens nedbrydning i 1556. En tilbygning mod syd skal muligvis ses som våbenhus og /eller tårn. Bygningen kan ikke dateres nærmere end før 1370, hvor den første gang nævnes i de skriftlige kilder. Der blev påtruffet 13 uforstyrrede grave; en grav af en nyfødt var anlagt gennem nedbrydningslagene og fra tiden efter kirkens ophør. En anden grav var tilsyneladende anlagt op til/ind under(?) fundamenterne til kirken og det kunne antyde at der har været en tidligere kirkebygning på stedet. Kirkegårdens afgrænsning blev ikke helt klarlagt. En række anlæg syntes at tilhøre nyere tid, bl.a. en stensat brønd; på stedet har ligget Stenhhøjgård indtil sent 1800-tal. En stenfyldt sænkning orienteret Ø-V kan være en skelmarkering.

2000 Tinglysning
Journal nr.: 1996-6111-0728
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Næstved Museum
Anlægget forventes i nærmeste fremtid markeret på markoverfladen.

2002 Privat detektorbrug
Journal nr.: NÆM 1998:103
Næstved Museum

2002 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: NÆM 1998:103
Næstved Museum

2002 Privat detektorbrug
Journal nr.: NÆM 1998:103
Næstved Museum
Fund af to mønter.

2002 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: NÆM 1998:103
Næstved Museum

2003 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: FP 6598
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 6598 Sverige, Johann III, fyrk, 1585?

2003 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: FP 6599
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 6599 1. Sandsynligvis Erik Menved (1286-1319), Slesvig, MB 510 (y2). 2. Christoffer II (1319-32), Roskilde, MB 570 (y12).

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sydøstdanmark

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark IV, 1, Præstø Amt
1955