Evers Grav
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050204-9

Fredningsnr.
38265

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdyssen "Evers Grav", 38 x 8 m, 1,25 m høj. Randsten: nord 10 (6 væltede), syd 8 (2 væltede) og vest 3.
Undersøgelsehistorie  (5)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa jævn Flade findes en betydelig og ret vel bevaret Langdysse. Dens Længde i Østsydøst-Vestnordvest synes oprindelig at have været 170 Fod; nu er kun den 125 Fod lange, østlige Del velbevaret; i den vestre Ende findes der store Huller. Bredden er 29 Fod. Den særdeles smukt og regelmæssigt byggede Jordhøi er 5 Fod høi; ingen Gravkiste er synlig. Randstenene, som ere meget store, findes kun i den østlige Del; mod Nord 8 staaende, 4 liggende Sten; mod Syd 6 staende, 5 liggende; i Langdyssens østre Ende findes nu 5 omstyrtede Sten. Dette Mindesmærke fortjener at fredes.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdyssen "Evers Grav" 38+8 m. 1 1/4 m. høj. Randsten N: 10 (6 væltede), S 8 (2v.), V 3.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)