Mislehøi

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050205-10

Fredningsnr.
402712

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 12/3 1925, på foranledning af Statens jordlovsudvalg af husmand Hans Johan Larsen. Høj, "Mislehøj", 2,5 x 17 m. Af sydsiden er 1/4 stejlt af- gravet; også nordvest og nordsiden noget afgravet. Matr.nr. 41a: Høj, "Mislehøj", i skel til matr.nr. 8e af Stavreby.
Undersøgelsehistorie

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en Høining paa lav Mark ligger den nu meget stærkt afgravede, store Gravhøi: "Mislehøi". Hovedgraven er sandsynligvis ikke naaet.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Mislehøj", 2 1/2+17 m. Af Sydsiden er 1/4 stejlt afgravet; ogsaa NV og Nordsiden noget afgravet.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Genstand registreret i privateje
Museum Sydøstdanmark
Oplysning om miniaturedolk fundet umiddelbart syd for gravhøjen Mislehøj. Et ca. 13 cm langt miniaturesværd af bronze fundet ved pløjning i 1940-erne umiddelbart syd for Mislehøj. En anden genstand af bronze fandtes tilligemed. I 1993 i privat eje.