Viemose
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050206-36

Fredningsnr.
412741

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MS 1907, løjtnant L. Lassen. Høj, 5,50 x 35 m. Foden afgravet. En del krat.
Undersøgelsehistorie  (5)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa høi Bakkeflade ligger en ualmindelig stor og særdeles velbevaret, rund, toppet Jordhøi, 110 Fod i Tværmaal og 18-19 Fod høi. Om Foden sees store Randsten. Nordøst for Høien er aabnet en Mergelgrav, hvorved Høiens Fod er blevet afgravet i en Længde af 35 Fod og en Høide af 2 Alen.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 5 1/2+35 m. Foden afgravet. En Del Krat.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)