Kræmmerhøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050206-50

Fredningsnr.
41286

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Enkeltfund, Stenalder (dateret 250000 - 1701 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 22/10 1907, godsejerinde frøken Ida M. Suhr til Petersgaard. Afmærkn.: MS 1908, løjtnant L. Lassen. Høj, "Kræmmerhøj", 3 x 20 m.
Undersøgelsehistorie

1906 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig, vel bevaret Høj, bevoxet med større Bøge. 10 Fod h., 65' bred. Smukt hvælvet, med temmelig stejle Sider. Flere Steder om Foden Gruber efter flere friske Rævegrave. Kaldes "Kræmmerhøj". Paa Jordfladen udenom Højen ligger meget Flintaffald.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kræmmerhøj", 3+20 m.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj. Synlige randsten ca. 2,5 m oppe ad højside: NØ 1, S 1 og SSV 1.


Billeder

781 oversigt. Set fra S.
778 en meterstor randsten i NØ. Set fra NØ.
Foto, oversigt