Viemose skov

Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050206-53

Fredningsnr.
412812

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 25/11 1848, i henhold til rentekammerresolution; efter aktionssalg 28/10 1868 fra staten. Afmærkn.: MS 1906, løjtnant L. Lassen. Høj, 3 x 20 m. Rævegrave.
Undersøgelsehistorie

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi, omtr. 70 Fod i Tværmaal og 10 Fod høi; tæt bevoxet.

1906 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Velbevaret Høj, 10' h., c. 60' br. I Toppen en stor Bøg, iøvrigt bevoxet med større yngre Bøge. En enkelt Randsten synlig ved Foden mod N. I Toppen en lille Rævegrav; en større, med meget opkastet Jord, midt paa Østsiden.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3+20 m. Rævegrave.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk


Billeder

813 oversigt. Set fra SSV.
Foto, oversigt