Viemose skov
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050206-54

Fredningsnr.
412814

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/11 1848, i henhold til rentekammerresolution; efter aktionssalg 28/10 1868 fra staten. Afmærkn.: MS 1906, løjtnant L. Lassen. Aflang høj, 17 x 30 m, 2 m høj. Rævegrave. 1 randsten i syd.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En aflang Høi, oval eller firkantet med afrundede Hjørner, høiest paa Midten og affaldende mod Enderne. En Del af Randstenene om Foden er borttagne. 94 Fod lang, Nord (til Øst)-Syd (til Vest), 50 Fod i Tværmaal, 6-7 Fod høi. Pl. 15.

1876 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1906 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, vel bevaret, bevoxet med yngre Bøge. 100' lang i Retning N-S, 52' br. Lige Rygning uden Indsænkninger, jævnt affaldende for Enderne og til begge Sider. I Toppen nær Sydenden en Rævegrav, ellers uskadt. Synlige Randsten: i Sydenden 1, Vestenden 11, Nordenden 1, Østsiden 4.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Aflang Høj, 30+17 m. 2 m. høj Rævegrave. 1 Randsten i S.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)