Viemose skov
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050206-55

Fredningsnr.
412815

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/11 1848, i henhold til rentekammerresolution; efter aktionssalg 28/10 1868 fra staten. Afmærkn.: MS 1906, løjtnant L. Lassen. Høj, 5 x 27 m. Toppet, velbevaret. Rævegrave i top. 15 rand- sten.
Undersøgelsehistorie  (8)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stor, smukt formet, toppet Høi, over 100 Fod i Tværmaal og 15-16 Fod høi. Store Randsten ved Foden. I Toppen er gravet et Hul, et Par Fod dybt, ellers velbevaret. Pl. 15.

1876 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1906 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig, vel bevaret, stærkt hvælvet Høj, bevoxet med yngre Bøge. 85' br., 17' h. Om Foden mange Steder Spor efter opgravede Randsten, 15 er endnu synlige paa deres oprindelige Plads. I Toppen en ældre gravet Fordybning ( i hvis Bund en Rævegrav) 16' l. i NØ-SV, 6'-10' br., indtil 3' dyb, og tæt NØ derfor en nu udjævnet Fordybning af lignende Størrelse, vistnok fremkommen ved Gravning efter Ræv.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 5+27 m. toppet, velbevaret. Rævegrave i Top. 15 Randsten.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
12 synlige randsten: S 2, SSV 3, SV 2, NNØ 1, Ø 2, ØSØ 1 og SØ 2. FM-sten i SSØ-side.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)