Høfdingsgaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050206-69

Fredningsnr.
412737

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1 x 10 m.
Undersøgelsehistorie

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Større flad Gravhøi, omtrent 4-5 fod høi; stærkt afkjørt og gjennemsøgt; Fundet er dog maaske ikke gjort. Ligger paa jævn, bølgeformet Flade ligesom de følgende Høie. [Sb.70-73].

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1+10 m.

1980 Museal besigtigelse
Museerne.dk

1981 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, men højen er 20 meter i diameter. I midten af en forhøjning midtpå ses resterne af et stenkammer, med tre store opretstående sten mod øst og resterne af en boret og sprængt sten mod nord. Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet, mda det er overgroet med større og mindre træer. Bunddække: Skovbund.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk


Billeder

4671 oversigt. Set fra NNØ.
4669 kammer. Set fra VSV.
4670 kammer, sprængt sten i forgrund. Set fra NNV.