Langebæk
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050206-88

Fredningsnr.
412763

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 4127-63, 64, 65. Tingl.: 14/12 1876, af præsteembedet. Afmærkn.: MS 1891. Jættestue. Højen 8 m i diameter. Kamret udgravet, 3 x 2,50 m, af 8 bæresten og 2 dæksten. 2 store træer.
Undersøgelsehistorie  (9)
1876 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Pl. 16) Paa en høi Bakke ligger en Jættestue. Dækstenene i Kammer og Gang og Sidestenene ere synlige over den runde Jordhøi. Kammeret, som dækkes af to Sten, er 9 Fod langt (i Nordvest-Sydøst), 7 Fod bredt. Af Bærestenene staar 8 paa deres Plads, medens 2 ere borttagne mod Nordøst; herved ere Dækstenene gledet lidt ud fra deres Plads. Kammeret er udgravet; dets Høide er nu omtrent 4 Fod. Mod Sydøst udgaar fra Kammeret en 10 Fod 7 Tom. lang Gang: 1 Dæksten og 3 Gangsten ere synlige; Gangens Bredde i den sydøstre Ende er 3 Fod. Jordhøien er beskadiget paa det Sted, hvor de to Sidesten ere borttagne. Af den Jordhøi, som omgiver Jættestuen, bør der fredes en rund Plet, 25 Fod i Tværmaal.

1876 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Avisartikel om jættestuens fredning.

1876 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue. Højen 8 m. i Diameter. Kamret udgravet, 3+2 1/2 m. af 8 Bæresten og 2 Dæksten. 2 store Træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2020 Privat besigtigelse
Museum Sydøstdanmark
Projektet GYPAF Give Your Past A Future har fundet og registreret 2 skåltegn på dæksten. DATO for dokumentation 07.04.2010. Dokumenteret af Gerhard Milstreu og Henning Prøhl. STEN Grovkornet granit SKÅLTEGN på dæksten 2 stk., diameter 6 cm, dybde hhv. 1,5 og 2,5 cm. ØVRIGE OPLYSNINGER Skåltegnene er dokumenteret / registreret med midlertidig opmaling. FUNDET AF GYPAF MEDDELER GYPAF v/Henning Prøhl. FOTO: Prøhl / Milstreu, GYPAF. DATO for indberetning til museet 06.06 2017

Litteraturhenvisninger  (0)