Julianehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050206-91

Fredningsnr.
412762

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 15/9 1908, enkefru Fanny Falck; tiltrådt af forpag- ter Axel Thielsen. Diplom Høj, "Julianehøj", 4 x 22 m.
Undersøgelsehistorie  (4)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa et høit Bakkedrag ligger en rund Jordhøi "Julianehøi", bevoxen med tæt Krat, 70-80 Fod i Tværmaal, 6-7 Alen høi. Høien er velbevaret og kun beskadiget ved Anlæg af Gange.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Julianehøj", 4+22 m.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)