Langebæk Skov
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050206-92

Fredningsnr.
422710

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/11 1848, i henhold til rentekammerresolution; efter aktionssalg 28/10 1868 fra staten. Afmærkn.: MS 1906, Løjtnant L. Lassen. Langdysse, 8 x 35 m, 1,5 m høj. 1 randsten i øst. Ingen kam- re ses.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 114 Fod lang i Øst (til Nord)-Vest (til Syd), 26 Fod bred. Af Randstenene ere alle paa 1 nær borttagne; denne regelmæssige og spidse Sten ved Jordhøiens østre Ende er næsten 6 Fod høi. Ved den nordlige Længdeside sees en halv Snes Huller efter borttagne Sten. Jordhøien, som er 2 1/2 Alen høi paa det høieste Sted, er sjelden smukt og regelmæssigt bygget og særdeles vel bevaret...Ligge paa høiere Bakke tæt ved Stranden.

1906 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, se Sognebeskrivelsen.

1938 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1939/77
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Meddelelse om formodet helleristning på en randsten mod NØ. = NATUR.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 35+8 m. 1 1/2 m. høj 1 Randsten i Ø. Ingen Kamre ses.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)