Langebæk Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050206-98

Fredningsnr.
412774

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for 4127-66 til 4127-77. Tingl.: 22/10 1907, godsejerinde frøken Ida M. Suhr til Petersgaard. Afmærkn.: MS 1908, løjtnant L. Lassen. Høj, 1 x 16 m.
Undersøgelsehistorie

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Velbevaret, rund Jordhøi, omtrent 45 Fod i Tværmaal og 7 Fod høi.

1906 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Flad, rund Høj, tæt bevoxet med større Graner, 3'-4' h., 50' br. Overfladen har ingen større Fordybninger.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1+16 m.

1980 Museal besigtigelse
Museerne.dk

1981 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk