Langebæk Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050206-100

Fredningsnr.
412767

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 4127-66 til 4127-77. Tingl.: 25/11 1848, i henhold til rentekammerresolution; efter aktionssalg 28/10 1868 fra staten. Afmærkn.: MS 1906, løjtnant L. Lassen. Høj, 2,5 x 16 m. Ujævn overflade.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa høitliggende Terrain findes tæt ved hinanden følgende 3 Jordhøie [sb.99-101]: Smuk, rund Jordhøi [sb.100], særdeles vel bevaret, 50 Fod i Tværmaal, 7 Fod høi.

1906 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig, stærkt hvælvet Høj, bevoxet med enkelte store Bøge. C. 8' h., c. 50' br. Paa Toppen, som er ubetydeligt affladet, en Udsigtsbænk. Op ad den stejle NV-Side er lagt Trappetrin, som dog kun har frembragt en ganske overfladisk Forstyrrelse. Om Foden 11 Randsten synlige i Overfladen; ingen ses at være optagne.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 1/2+16 m. Ujævn Overflade.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Museal besigtigelse
Museerne.dk

1981 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 3678/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)