Petersgaard Hestehave
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050206-133

Fredningsnr.
412760

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 4127-56, 60, 57, 59, 58, 53. Tingl.: 22/10 1907, godsejerinde frøken Ida M. Suhr til Petersgard. Afmærkn.: ms 1908, løjtnant L. Lassen 2 sammenhængende høje; østlige: 2 x 15 m, vestlige lidt min- dre. Gang over dem. NMI: ..... Gang over denne. (fejllæsning af lommebogen/bp 1987)
Undersøgelsehistorie  (6)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en aflang Banke har ligget 1 eller maaske to smaa nu udjævnede Gravhøie. En Spadseregang fører over disse og de 2 følgende Høie [sb. 134-135]. Alle Høiene i Petersgaards Hestehave, om hvilke ikke Andet er udtrykkelig bemærket, ere velbevarede og ligge paa jævn, flad Mark.

1906 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To Høje, anlagt paa en langstrakt Højning; en Lystgang fører hen over dem. - Den østlige er c. 6' h., 50' br. Overfladen en Del beskadiget ved Lystgangen; en enkelt Randsten synlig mod NØ. Den vestllige Høj er lidt mindre; den oprindelige Form er stærkt forstyrret ved Lystgangen og ved talrige Rævegrave.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 sammenhængende Høje; østl. 2+15 m. vestl. lidt mindre. Gang over denne.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj. 15 x 2 m. Synlige randsten ca. 3 m oppe ad højside: NV 4 og NØ 2.

Litteraturhenvisninger  (0)