Stensbygaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050206-138

Fredningsnr.
422720

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Bygning, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Bygning, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Brolægning, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Kong Valdemars Jagtslot. Voldstedet er beliggende nordvest for "Stensbygaard" og består af en banke, på hvilken findes grundsten af en fire- sidet, 38 x 27 fod stor bygning, omgiven af en grav, uden- for hvilken er opkastet en vold på de tre sider.
Undersøgelsehistorie  (4)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Overgangen mellem fast Jord og et lavtliggende Engdrag, som tidligere har staaet under Vand, findes et vel bevaret Voldsted. Paa den aflang firkantede Plads er Grunden af en aflang firkantet Bygning, dannet af Kamp[esten] og store, brændte Sten, endnu meget kjendelig. En Grav, hvis Bund nu kun ligger 3 Alen under Voldbankens Overflade, men tidligere laa langt dybere, strækker sig om hele Voldstedet og adskiller det fra den faste Mark. Fra Engen, den tidligere Sø, adskilles Graven ved en Vold af samme Høide som Voldstedet; denne Vold findes ikke der, hvor Voldstedet er afskaaret fra den faste Grund. Da her ikke findes Levninger af en Dæmning over Graven, maa Voldstedet have staaet i Forbindelse med det faste Land ved en Bro. I den tilstødende, høiere Markflade findes talrige Mursten, som maa hidrøre fra Bygninger, der staa i Forbindelse med Voldstedet. Brolægningen i Engdraget længere mod Øst angiver Forbindelsen mellem disse bygninger og de fjærnere høie Strækninger. Se Pl. 17.

1905 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2013 Museal besigtigelse
Museum Sydøstdanmark
Vejdæmning sydvest for voldstedet formodentlig anlagt i 1800-tallet.

Litteraturhenvisninger  (0)