Stensby Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050206-154

Fredningsnr.
42278

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Møntfund, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 4 x 12 m. Ingen jordhøj. Randsten: S 2, N 3 og Ø 5; vestre randstensrække fjernet ved vejanlæg.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa svagt bakket Flade ligger en Langdysse, 34 Fod lang i NordSyd, 19 Fod bred. Næsten alle Randsten ere omstyrtede, men bevarede (mod Nord 5 Endesten, mod Øst 7 Sten); de ere store og smukt formede. Ingen Jordhøining. 13 Fod fra Sydenden findes Gravkisten: 2 Sidesten, 5 Fod lange; samme Længderetning som hele Dyssen; Endesten i Kisten og Dæksten mangle. Omtrent 2 Fod udenfor den nordøstre Hjørne-Sten i Stenkredsen skal der i 1852 ved Gravning være fundet nogle Sølvmønter.

1876 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1906 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, i kanten af en Granskov, ud til en Vej, som har bortskaaret dens vestre Langside. Meget mere medtaget, end da Sognebeskrivelsen optoges. Ingen Jordhøjning; intet Kammer synligt. Af de ret store Randsten forefindes endnu: i Ø-Siden 3 faldne, 2 staaende, i N-Enden 1 staaende, 2 faldne, i S-Enden 1 staaende, 1 falden.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 12+4 m. Ingen Jordhøj. Randsten: S 2, N 3, Ø 5, vestre Randstensrække fjernet ved Vejanlæg.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Orienteret N-S. Randsten: N 4, S 2 og Ø 5. Sten i nærheden af fortidsmindet og som kan være relateret til anlægget: en meterstor sten 1,5 m N for gavl i N, en kløvet sten 3 m V for højfod og en meterstor sten 3 m V for gavl i S.

Litteraturhenvisninger  (0)