Stensby Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050206-157

Fredningsnr.
42279

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 25/11 1848, i henhold til rentekammerresolution; efter aktionssalg 28/10 1868 fra staten. Afmærkn.: MS 1906, løjtnant L. Lassen. Langdysse, 6 x 60 m. Ingen kamre ses. Randsten: S 5, V 11, N 2 og Ø 15.
Undersøgelsehistorie

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stærkt beskadiget, oprindelig uregelmæssig og uordenlig bygget Langdysse; 80 Fod lang i Nord-Syd, 17 Fod bred; Jordhøien næppe 2 Fod høi. Af Randstenene ere mange omstyrtede eller bortførte; mod Syd findes nu 5 Sten, mod Vest 11, mod Nord 2, mod Øst 15. Levninger af flere lave og smaa Kister.

1906 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse med næppe kendelig Jordhøjning...Midt paa Dyssen en gammel Lind.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse. 60+6 m. Ingen Kamre ses. Randsten: S 5, V 11, N 2, Ø 15.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Langhøj, orienteret N-S, ca. 50-60 cm høj.


Billeder

8350 oversigt. Set fra SØ.
8363 5 sten i gavl i S. Set fra Ø.