Afd.30

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050206-159

Fredningsnr.
42274

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 22/10 1907, godsejerinde frøken Ida M. Suhr til Petersgaard. Afmærkn.: MS 1908, løjtnant L. Lassen. Langdysse, 7 x 15 m. Randsten: N 2; ingen kamre ses,
Undersøgelsehistorie

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ikke langt fra Skovens nordre Skjel findes følgende Mindesmærker [sb.159-160]: En Langdysse [sb.159], 47 Fod lang, med Retning: Øst-Vest, 22 Fod bred. Kun enkelte Randsten ere bevarede. Jordhøien, omtrent 4 Fod høi, er urørt og dækker formentlig over Gravkisterne. Langdyssen ligger ved Foden af en høiere Banke.

1906 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, bevoxet med yngre Bøge. Henligger omtrent, som da Sognebeskrivelsen optoges [berejsning 1876]. Af synlige Randsten forefindes: i N-Siden 2 staaende, 3 faldne, i Vestenden 1 staaende, 1 falden, i Ø-Enden 1 falden. Fra Sydsiden er Randstenene borttagne og Jordhøjningen derved noget beskaaren. I- øvrigt er Jordhøjningen smukt bevaret. [[47 Fod i Ø.-V. 22 Fod br.]].

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 15 + 7 m. Randsten: N 2. Ingen Kamre ses.

1980 Museal besigtigelse
Museerne.dk

1981 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøjen er på sb-kortet afsat ca. 50 m for langt mod NØ. Højen ligger ikke på bakken ved indkørslen til skoven, men ved foden af den.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk