Stensby Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050206-160

Fredningsnr.
42273

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 22/10 1907, godsejerind frøken Ida M. Suhr til Petersgaard. Afmærkn.: MS 1908, løjtnant L. Lassen. Jættestue i høj, 1,5 x 20 m. 2 dæksten i kammer. 2 bæresten og 1 dæksten i gang ses.
Undersøgelsehistorie

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Overdelen af en velbevaret, rund Jordhøi, 4-5 Fod høi sees nogle af Dækstenene i en Jættestue med Gang: To store Sten, liggende Øst og Vest for hinanden med en indbyrdes Afstand af 18 Fod, ere sandsynligvis de yderste Dæksten over selve Kammeret; den vestligste af disse Sten er sprængt; men Kammerets Indre er sandsynligvis urørt. 21 Fod syd for Midtpunktet af en Linie dragen melem disse 2 Dæksten sees de to yderste Sidesten i Gangen; desforuden er 1 Dæksten i Gangen synlig; den er ikke udgravet og fortjener at bevares.

1906 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue...Bevoxet med yngre Bøge, enkelte Elme og Tjørne.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue i Høj. 1 1/2+20 m. 2 Dæksten i Kammer, 2 Bæres. 1 Dæks. i Gang ses.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk