Rødsbjerg-Gaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050206-161

Fredningsnr.
412745

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 10/11 1925, gårdejer Chr. P. Madsen, Rødsbjerggaard. Diplom Høj, 4 x 25 m.
Undersøgelsehistorie

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Hjørnet af Skoven op til Petersgaards Marker ligger en smuk Jordhøi af lignende Størrelse som Rødshøi [sb. 123]. Velbevaret, tæt bevoxen med Graner....ligger paa høit Terrain.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 4+25 m.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk