Tinghøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050207-6

Fredningsnr.
412723

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 10/7 1936. Godsejer Emil A. Hagstrøm, Høvdinggård. Høj, "Tinghøj", 4 x 30 m. Gangsti til top. Bevokset med store bøge.
Undersøgelsehistorie

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Jordhøi, omtrent 96 Fod i Tværmaal, 12 Fod høi, affladet paa Toppen og med Gangsti om Siden, men ellers velbevaret.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tinghøj", 4+30 m. Gangsti til Top. [[Bevokset med store Bøge]].

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Stor imponerende og velbevaret høj. Fundet som beskrevet, dog uden gangsti. Bevokset med fire store bøge. Bunddække: Græs.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj. 30 x 4 m. Skovdige anlagt henover højside i NV i begyndelsen af 1800-tallet. Udflydende vindfælde i højside i Ø.


Billeder

4674 oversigt. Set fra S.
4675 oversigt med skovdige i højside i NV. Set fra NV.