Sandvigs Kohave
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050207-44

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (3)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en jævn Bakkeskraaning findes en temmelig forstyrret Langdysse, 94 Fod lang i Øst-Vest, 11-14 Fod bred. Mod Øst ere Randstenene store og omhyggelig valgte og Dyssen ]er[ bredere; mod Vest er Dyssen smallere, Randstenene mindre og ikke omhyggelig satte. Indenfor Randstenene findes næsten ingen Jordhøining; ingen Kister ere paaviselige. Begge Dyssens Ender synes at være sløifede.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kun enkelt Randsten tilbage.

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)