Skalsby Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050207-45

Fredningsnr.
402751

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 25/11 1935. Hofjægermester, godsejer C.F. Hage. Høj, 1,25 x 18 m. Stærkt afgravet i den ene side. I Skalsby skov.
Undersøgelsehistorie

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rund Jordhøi, meget høitliggende, 55 Fod i Tværmaal, 5 Fod høi, stærkt afgraven i den ene Side; men Midtgraven er ikke forstyrret.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 1/4+18 m. stærkt afgravet i den ene Side.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk