Aaside
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050211-4

Fredningsnr.
392617

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Rest af langdysse, 11 m lang øst-vest og 9,5 m bred. 8 randsten er bevaret: 2 i syd, 2 i vest og 4 i nord. De er alle væltet i mere eller mindre grad, bortset fra en af stenene i østgavlen og den østligste i nordsiden. Af det øst-vest orienterede rektangulære kammer står to endesten og den sydlige sidesten på plads. Højen er mellem kammer og vestgavl bevaret til en højde af ca. 3/4 m. Øst og nordøst for kammeret er kun det nederste af højen bevaret. Højens forgravede og ujævne overflade samt en del mindre kløvede sten i vestlige højfod er formentlig spor af, at højen har indgået i et haveanlæg med et større træ midt mellem kammer og vestgavl.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lavt og ikke langt fra en Mose findes en ualmindelig regemæssig bygget Langdysse med meget store Sten og endnu ret vel bevaret. Længderetning nøiagtig: Øst-Vest; 34 Fod lang, 21 Fod bred; af Randstenene ere adskillige borttagne, nogle omstyrtede; den midterste Randsten mod Vest er særlig høi og smukt formet. Meget lav Jordhøi; forstyrret, da Dyssen ligger i en Have og er beplantet. Lille Gravkiste; 3 lige høie Sidesten; udgravet og atter fyldt med Jord. Dæksten og 1 Sidesten mangler.

1936 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hele Østenden fjærnet ind til Kammeret, og Resten af Dyssen er ødelagt af Haveanlæg.

2006 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-1144
KUAS, Fortidsminder

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Langhøj med rest af kammer. Bevaret længde ca. 11 m, bredde ca. 9 m, højde ca. 0,5 m. Kammer omtrent midt i højning. Kammer af to bæresten i hhv. syd og øst og orienteret Ø-V med en lille streg til VSV-ØNØ. Hele den vestlige halvdel omdannet til haveanlæg for mange år siden; omdannelsen består af et ca. 75 cm høj stenomsat jordhøj. Synlige randsten: S 2, V 2 og N 2. En stor del af anlægget er forstyrret i gammel tid inkl. selve langhøjen, randstene og kammer.

Litteraturhenvisninger  (0)