Overevne
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050211-6

Fredningsnr.
392615

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Firsidet højning 1 m høj, 14 m bred, 17 m lang med et for- styrret stenkammer i midten. Den ene af de 5 sten fra kammeret med skåltegn. I højningens kant ses 11 randsten eller frag- menter af randsten, flertallet er væltede. I ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa meget høi Bakke findes en Mængde store Sten, der have hørt til en nu fuldstændig ødelagt Dysse, rimeligvis en Langdysse.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Firsidet højning 1m høj, 14 m bred, 17 m lang med et forstyrret stenkammer i midten. Den ene af de 5 sten fra kammeret med skåltegn. I højningens kant ses 11 randsten eller randstensfragmenter, flertallet er væltede. I ager.[Jvf. j.nr.1313/59].

1976 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1482/76
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en af Stenene i Dyssen findes Skaaltegn.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Langhøj. Tre, muligt fem, dele af samme kløvede sten ca. midt på høj. 8 synlige randsten: SV-ende 2, NØ-side 2 og SØ-side 4. Alle randsten omvæltede i gammel tid. En meterstor omvæltet sten på højens SV-del har min. 12 skåltegn på NØ-siden. En muligt skåltegn på den nordøstlige randsten i NV-siden.

2017 Museal restaurering
Journal nr.: 16/09706
Kulturstyrelsen
Fjernelse af tilførte marksten, som udlægning af let lagt muldjord

Litteraturhenvisninger  (0)