Snesere
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050211-11

Fredningsnr.
39268

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 15/7 1920. Proprietær H. Poulsen, Sneseregård. Diplom. Afmærkn.: MS 1920, Rosenberg. Jættestue, 4 x 7,5 m, af 15 bæresten, 1 dæksten + 1 nedvæltet.
Undersøgelsehistorie  (8)
1873 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1873 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue omgiven af en lav, tildels afkjørt Jordhøi, i hvis Omkreds endnu sees enkelte Randsten. Af Sidestenene mangle nogle i Kammerets ene Hjørne, andre ere sunken ind eller ud fra deres oprindelige Plads. Der synes oprindelig at have været 3 Overliggere; af disse findes endnu 1 paa sin Plads, 1 er afvæltet og sprængt i flere Stykker, 1 er forsvundet. Jættestuen synes ikke at være udgravet; den indre Jordfyld maa ligge urørt i en Høide af 2-3 Fod over Bunden. Det er høist paafaldende, at denne Jættestue ikke har eller har havt - saa vidt det kan paavises - noget Gang, udgaaende fra Midten af Stuens Længdeside. Fra det nu sløifede Hjørne kan der jo muligvis have udgaaet en Gang; ligeledes var det tænkeligt, at den Sten ]der[ i Midten af Jættenes [jættestuens] søndre Side, der synes sikkert at maatte opfattes som en Bæresten, er et Stykke af en Overligger, der er væltet ned i et Hul, som opstod ved Gangens Sløifning. Dog er dette ikke sandsynligt; jeg troer at maatte antage, at Jættestuen ikke har havt nogen Gang udgaaende fra Midten af dens Længdeside. Pl. 50.

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue, 7,5+4 m. af 15 Bæresten, 1 Dæksten + 1 nedvæltet. [Jvf. j.nr. 65/20].

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Jættestue. Rundhøj 7,5 m Ø-V, 5 m N-S og 50-75 cm høj. Kammer orienteret Ø-V muligt med gang i S. 2 dæksten; den vestlige hviler på bærestene. 14 bæresten: østende 3 (heraf en udvæltet), vestende 3, nordside 5 (heraf to let indvæltede, sydside 4 (heraf to indvæltede i V, 1 udvæltet i Ø). Indridset "K S" i den knækkede indvæltede bæresten i sydsiden (vestdel). FM-sten sat i sydside.

Litteraturhenvisninger  (0)