Bredeshave

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050211-42

Anlæg og datering

Kunstigt anlæg, Nyere tid (dateret 1661 - 2018 e.Kr.)
Prydhøj.
Undersøgelsehistorie

1948 Museal rekognoscering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I parken til gaarden Bredeshave ligger en jordhøj, som muligvis kan være en oldtidshøj. Højen ligger paa fladt terræn og paa den vokser et stort og gammelt egetræ, der sandsynligvis er ældre en gaarden og parken. Højen kan altsaa formentlig ikke være nogen kunstig havehøj.

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

2016 Museal besigtigelse
Museum Sydøstdanmark
Rundhøj. 12 m diameter og 1,1 m høj. Affladet top og udflydende højfod. Uvis datering. Beliggende ca 130 VSV fra hovedbygning i sydvestligt hjørne af parkanlæg til gården Bredeshave.

2018 Aflysning
Kulturstyrelsen
Prøveboring i 2017 har vist, at der ikke er tale om en gravhøj.


Billeder

2689 oversigt. Set fra NNØ.
2691 oversigt. Set fra SØ.