Vinterbølle skov afd. 10
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050213-8

Fredningsnr.
41267

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: ved auktionssalg 28/10 1868 fra Staten, i henhold til rentekammerresolution af 25/11 1848. Afmærkn.: MS 1906, Løjtnant Lassen. Langdysse, "Valdemars Plads" ingen jordhøjning. I skov. Rester af 2 kamre, hvoraf det nordlige har 1, det sydlige 2 bæresten tilbage. På den ene kammersten cirkelring omkring stor skålformet grube: soltegn. Randsten: NV 1 + 3 v., NØ 9 + 1 v., SØ. 5 v., SV 4 + 6 v. NMI: Langdysse......6 v. Bør restaureres og frilægges.
Undersøgelsehistorie  (14)
1844 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1844 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Se "fredede Mindesm." i det Petergaardske Distrikt. "Valdemars Plads" er en Langdysse, hvis fleste Randsten ere bevarede, medens Jordhøien er bortført og Gravkisterne ere forstyrrede. Flad men høi Mark. Af Randstenene ligger mange omstyrtede; den midterste Sten i hver Smalside er særlig høi (over 2 Alen over Jordfladen). Af den ene Gravkiste er kun 1 Endesten af den anden en Endesten og en Sidesten bevarede. Ved den søndre Kiste ligger en stor flad Sten, der synes oprindelig at have tjent som Dæksten; midt i denne Stens opadvendende Flade findes et rundt Hul, 8 Tommer i Tværmaal, 1-2 Tommer dybt; Bunden i Hullet er flad og begrænses af en temmelig skarp Kant. 2 Fod fra Hullets Midtpunkt løber, ei langt fra Stenens Omkreds, en svagt fordybet Fure; denne danner dog ikke noget fuldstændig Kreds, idet Furen ikke findes til den Side, hvor Stenens Udstrækning fra Hullets Midtpunkt ikke stort overgaaer to Fod. Hul og Kreds turde snarest være den nyere Tids Værk; den flade, omtrent kredsrunde Sten kunde egne sig til Møllesten; Tildannelsen, som begyndte med Indslibning af Hullet i Midten, maa da af en eller anden Grund være standset (Pl.2). Langdyssen kaldes "Kong Valdemars Plads"; i Hullet i Dækstenen seer man et Mærke af Valdemars Hests Hov; Andre ville derimod vide, at Hesten er begraven under Stenen.

1880 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1906 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse uden Jordhøjning, jfr. Sognebeskrivelsen. Af Randsten forefindes: NV-Enden: 1 staaende (stor, smuk), 3 faldne; NØ- Siden: 9 st., 1 f.; SØ-Enden: 5 skredne eller faldne (samt to noget mindre Sten, som næppe er Randsten); SV-Siden: 6 f.,4 st.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdyssen "Valdemars Plads", ingen Jordhøjning. I Skov. Rester af to Kamre, hvoraf det nordlige har 1, det sydlige 2 Bæresten tilbage. Paa den ene Kammersten Cirkelring omkring stor skaalformet Grube: Soltegn. Randsten: NV. 1 + 3 væltede. NØ. 9 + 1 væltede. SØ. 0 + 5 væltede. SV. 4 + 6 væltede. (Bør restaureres og frilægges).

1943 Museal besigtigelse
Journal nr.: 328/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 328/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Angaaende opretning af udvæltet randsten.

2010 Privat besigtigelse
Museum Sydøstdanmark
Projektet GYPAF har besigtiget og registreret skåltegn på lokaliteten. Placering: N 54.99038, E 11.96271. Koordinater i WGS84. Sten af granit med adskillige koncentrationer af feldspat konglomerater. I midten af langdyssen ligger en stor flad sten, ca. 150 x 170 cm med et rundt hul 20,5 cm i diameter og 6 cm dybt cirka midt i stenen. Omkring hullet er hugget en tynd ring, ca. 65 cm i diameter, som dog kun er ca. 180 gr. På den østlige side af hullet. SKÅLATEGN: 14 sikre skåltegn, der ikke er nævnt i tidligere registreringer. Der kan være flere skåltegn. 2,5 - 5,5 cm i diameter og 2 - 11 mm dybe. Dokumenteret af Gerhard Milstreu og Henning Prøhl.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Langdyssen er orienteret NV-SØ. En meterstor sten 2 m SV-for randstene i SV. Et par mulige skåltegn på ydersiden den sydøstlige gavls østligste sten.

Litteraturhenvisninger  (0)