Bakkebølle

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050213-42

Fredningsnr.
422719

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Til Bakkebølle matr. nr. 29c: Langdysse i skel til matr.nr. 9c Tingl.: 28/8 1900. Købt. Afmærkn.: MS 1907, løjtnant Lassen. Langdysse ca. 10,9 x 15 m. Træbevokset i ager. Kammer af 5 bæresten og 1 dæksten. 2 tærskelsten og gang af 4 sidesten. Randsten: N. 6 + 1 v., Ø. 1 + 2 v., S. 8 + 2 v. Seværdig. En sten rullet ned fra højen, medd. fr. nævnet 28/10 61. NMI: Langdysse......Seværdig. (Vil ved mindre restaurering blive et anseeligt mindesmærke).
Undersøgelsehistorie

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en temmelig høi Banke ligger et Mindesmærke fra Stenalderer, som, skjøndt det er stærkt ødelagt, dog er ualmindelig imponerende og anseeligt. Gravkammeret med Indgang er undersøgt og opgravet i Bunden; nogle af Sidestenene ere rokkede ud fra deres oprindelige Plads. Overliggeren, 4 1/2 Fod tyk, er den mægtigste, jeg har Seet, skjøndt flere Blokke paa 4-8 Fod i Tværmaal ere frasprængte. Kammeret er omgivet af en aflang firkantet Stenkreds, hvis vestlige Del er borttagen; Stenene i denne Kreds, af hvilke en Del ere omstyrtede, ere indtil 3 Alen høie og for største Delen smukt tilspidsede. Der findes nu ikke nogen Jordhøining om Kammeret, og den jævne Jordflade indenfor Stenkredsen tyder ikke paa, at der oprindelig har været er en Jordhøi. Se Pl.4-5. Se Skriv. fra Dr. Strøm af 1848.

1876 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 35'x 50'. Træbevokset i Ager. Kammer af 5 Bæresten og 1 Dæksten. 2 Tærskelsten og Gang af 4 Sidesten. Randsten: N. 6 + 1 væltede. Ø. 1 + 2 væltede. S. 8 + 2 væltede. Seværdig. (Vil ved mindre Restaurering blive et anseligt Mindesmærke).

1947 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.


Billeder

8270 gavl i Ø, tre randsten. Set fra Ø.
8267 oversigt. Set fra N.
8263 formidlingsskilt ved høj. Set fra NV.
8262 oversigt. Set fra VNV.
JC Dahl Vinterlandskab_ved_Vordingborg 1829
8293 kammer. Set fra Ø.
8285 naturtrussel træ randstene i S. Set fra S.
8275 kløvet randsten i N. Set fra S.
To skåltegn på en randsten i S. Set fra Ø
Herredstegninger
Herredstegninger