Knudshoved
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050213-52

Fredningsnr.
41252

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Knudskov Tingl.: 29/5 1878. Generalinde S. von Oxholm til Rosenfeldt. Afmærkn.: MS 1889 Høj, 2 x 19 m med udgravet jættestue. Græsklædt i græsmark med enkelte fritstående bøge på nordside. Kamret 2,4 x 7,3 x 1,55 m. af 16 bæresten og 4 dæksten, åbent i enderne. Gangen: mod SØ 5,5 m lang, 7 par sidesten, 6 dæksten. Seværdig.
Undersøgelsehistorie  (12)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Øverst i en Jordhøi, hvis Tværmaal er 50-60 Fod og hvis Høide er henimod 3 Alen, sees to Dækstene i en Jættestue. Kammerets Længderetning er omtrent: Øst-Vest; den østligste og Vestligste Dæksten er borttagen; derimod ere de midterste Dæksten (3 eller 4) i Gravens Indre urørte. Gangen er ikke synlig. Høiens Ydre ere en Del beskadiget; i Jordfylden sees mange Sten. Randsten ere ikke sikkert iagttagen. Jættestuen ligger paa flad Mark.

1917 Antropo-/odontologisk analyse
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1917 Analyser af materiale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1917 Museal udgravning
Journal nr.: 313/17
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet 1917.

1917 Museal restaurering
Journal nr.: 313/17
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 19 m. med udgravet Jættestuen. [[Græsklædt i]] Græsmark med enkelte fritstaaende Bøge paa Nordside. Kamret: 2.4 x 7.3 m., 1.55 m. højt, af 16 Bæresten og 4 Dæksten, aabent i Enderne. Gangen: mod SØ. 5.5 m. lang, 7 Par Sidesten, 6 Dæksten. (Seværdig).

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 404/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 404/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tilladelse til byggeri 35 m fra jættestuen.

1989 Museal restaurering
Journal nr.: SN 613-0004
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestuen blev ryddet for krat og enkelte træer. Fem af gangens dæksten blev løftet af og gangen blev oprenset. En af bærestenene blev rykket op, da der blev fjernet rødder, og blev genplaceret. En anden bæresten hældede kraftigt og blev sat tilbage på plads. Gangens tørmure blev afrenset, registreret og restaureret. Manglende tørmur blev udfyldt med tilførte sten. Fire af fem flyttede dæksten blev lagt tilbage på plads. Den sidste SV dæksten var så ødelagt, at den måtte erstattes med en tilført. En sjette dæksten lå gravet ned ved NØ gavlen og blev genplaceret. Dækstenenes mellemrum blev udfyldt med nedkilede sten. Kammeret blev oprenset for nedfalden højfyld. En hældende og to væltede bæresten blev genrejst. Et lag blåler blev pakket omkring foden af kammerets bæresten. Kammerets tørmure blev afrenset, registreret og restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med tilførte sten. Kammerets og gangens dæksten blev dækket med adskillige vognlæs ler, og anlægget blev derefter dækket med en vandtæt membran og et lag muld. Højen blev formet med affladet top og tilsået med græs. Gulvet i kammer og gang blev dækket af et lag småsten. Se beretning.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Skilt ved for fortidsmindet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
FM-sten sat i højfod i øst.

Litteraturhenvisninger  (0)