Knudsby

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050213-57

Fredningsnr.
41254

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Knudsskov Tingl.: 29/5 1878. Generalinde A. von Oxholm, Rodenfeldt. Afmærkn.: MS 1889 Langdysse, 4,7 x ca. 24,5 m. I ager ved have. Bevokset med hyld. 2 kamre og 35 randsten, or. NØ-SV. NMI: Langdysse.....SV. Seværdig; men bør restaureres.
Undersøgelsehistorie

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en lille Høining i den jævne Flade ligger en Langdysse, omhyggelig og regelmæssig bygget af store og smukke Sten. Af Randstenene ere mange omstyrtede, men kun 1 borttagen. I den vestre Ende stod oprindelig 5 Sten; 1 er nu falden langt ud fra sin Plads, 1 er omstyrtet; den midterste, 4 Fod høie Sten er sjelden smukt tilspidste. Mod Øst findes 4 Endesten. Indenfor Randstenene findes nu ingen Jordhøi; men der er al Grund til at antage, at der ogsaa her har været en Høining af Jord og Sten, da Jordfladen er fuld af Huller og Høininger. To udgravede Gravkister; Sidestenene tildels ødelagte og Dækstenene afvæltede. Usikre Spor af en Gravkiste i den østre og vestre Ende af Langdysse. Se Pl.9.

1876 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 15'x 63'. I Ager ved Have. Bevokset med Hyld. 2 kamre og 35 Randsten. Or. NØ.-SV. (Seværdig; men bør restaureres).

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Langhøj og kamre orienteret ØNØ-VSV. Kammer i vest: der ses kløvemærker i bæresten i nord. Flintafslag i muldvarpeskud på højen.


Billeder

8879 oversigt. Set fra S.
8889 oversigt indre af høj. Set fra V.
8888 randstene i S. Set fra SV.
8885 randstene i N. Set fra Ø.
8883 kammer i Ø. Set fra V.
8882 kammer i V. Set fra N.
8881 kammer i V. Set fra Ø.
8880 gavl i V Set fra Ø.
Herredstegninger