Knudsby

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050213-67

Fredningsnr.
412513

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Højrest, 4,5 i Ø-V, 5,5 i N-S, med 1 stenkammer og siden af 1 paralleltliggende kammer, or. N-S. Græsklædt i ager. Øst- kammer: 15 sidesten og 1 tærskelsten. Vestkammer: 3 sidesten i østside.
Undersøgelsehistorie

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lille Langdysse, 11-12 Fod bred har været benyttet til Grund for en Smedie; den er derfor tildels sløifet, tildels stærkt omdannet.

1878 Køb af genstand til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning og restaurering.

1937 Planering ved byggeri/anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest 4.5 i Ø.-V. 5.5 i N.-S., med 1 Stenkammer og Siden af 1 paralleltliggende Kammer, or. N.-S. Græsklædt i Ager. Østkammer: 15 Sidesten og 1 Terskelsten. Vestkammer: 3 Sidesten i Østside.

1999 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Knudby; stenalder; 733/37; A37741-62.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsbevokset.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk


Billeder

4426 formidlingsskilt sat 2 m øst for højfod. Set fra Ø.
4421 kammer i Ø. Set fra S.
4418 stene i V-kammer. Set fra SSV.
4420 oversigt. Set fra NNV.