Knudsby Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050213-69

Fredningsnr.
41258

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 29/5 1878. Generalinde A. von Oxholm til Rosenfeldt. Afmærkn.: MS 1889 Langdysse 6,2 x 11,61 m or. NV-SØ. I skov, delvis bevokset. Kammer: 5 bæresten, 1 dæksten samt 2 gangsten. 27 randsten. Seværdig. NMI: Langdysse......Seværdig. Bør restaureres, mærkesten flyttes.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa flad Mark findes en Langdysse, som for lang Tid siden er udgravet og blottet for Jord. De fleste Randsten ere bevarede; men mange af dem ere omstyrtede. De midterste Sten i begge Smalsiderne ere særlig høie og spidse; 5 Endesten mod Nord, 3 mod Syd. Høiden i Gravkammeret er omtrent 2 Fod; af Overliggeren er et stort Stykke afsprængt, som ligger vest for Kammeret. Se. Pl. 10-11. Bevoksning: 1981: Mos og Græs

1876 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 20' x 37'. Or. NV.-SØ. I Skov, delvis bevokset. Kammer: 5 Bæresten, 1 Dæksten samt 2 Gangsten. 27 Randsten. (Seværdig). (Bør restaureres, Mærkesten flyttes).

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Smuk langdysse uden høj af betydning; orienteret N-S. Randsten: N 5; Ø 10; S 5; V 7. Kammer Ø-V, bygget af 5 bæresten og 1 dæksten , kort gang af 2 sten mod Ø. Et stykke af dækstenen er afsprængt og ligger V for kammeret. Ved mit besøg lå der en del kvas omkring - men ikke i - dyssen. Ligger i høj bøgeskov. ** Seværdighedsforklaring ** Smuk og karakteristisk dysse med meget store sten, især i gavlene. Bevoksning: 1981: Mos og Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Flot langdysse med store sten, der ligger i skovbund.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Langdysse. Den vestligste randsten i syd-ende har to forvitrede skåltegn på toppen. FM-sten sat ca. 1 m syd for kammer.

Litteraturhenvisninger  (0)