Knudsby Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050213-71

Fredningsnr.
412510

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Skåltegn, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,5 x 20 m. Træbevokset i skov. Stort hul i top udgravet fra øst. Enkelte sten synlige i højsiderne.
Undersøgelsehistorie  (8)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Toppen af en Bakke laa en 3 Alen høi Jordhøi med Randsten, nylig fuldstændig udgravet af Godseier Oxholm til Rosenfeldt. Ved Udgravningen stødte man paa en stor Stendynge, hvori der paa forskjellige Steder fandtes Potter med brændte Ben, et Bronzesværd med Grebtunge, en Fibula som Worsaae Nord. Oldsager 1859 fig.228 og flere mindre Bronzegjenstande. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer

1876 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3.5 x 20 m. Træbevokset i Skov. Stort Hul i Top indgravet fra Øst. Enkelte Sten synlige i Højsiderne.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor høj på den yderste ende af bakkedrag. Randstenskæde kan med afbrydelser følges hele vejen rundt ca. 2 m under højtop. Hele højtoppen udgravet i gammel tid; desuden et par mindre indgravninger i N-siden af nyere dato. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i skovbund. Bevokset med tre store bøge, der bør fældes.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj. 7 m syd for højens fod findes en meterstor sten med 2 skåltegn.

2021 Privat besigtigelse
Museum Sydøstdanmark
Projektet GYPAF Give Your Past A Future har dokumenteret 5 skåltegn på en sten ved rundhøjens fod. DATO for dokumentation 02.06.2014. Dokumenteret af Joachim Henkel, Anne Okholm og Henning Prøhl STEN Finkornet granit. STENENS DIMENSIONER 115 x 90 x 40 cm. Stenen ligger liggende ved foden af rundhøj med sted-lok.nr. 050513-71. SKÅLTEGN 5 stk. med diameter 30-65 mm og dybde 2-25 mm. Et af skåltegnene har et naturskabt hul i midten – det kan have været en naturlig geologisk fordybning, som senere er blevet forarbejdet. ØVRIGE OPLYSNINGER Skåltegnene er dokumenteret/registreret med midlertidig opmaling med kridtvand. FUNDET AF Stenen er beskrevet af Karsten Kristiansen på hjemmesiden Fortidsmindeguiden.dk. MEDDELER GYPAF v/Henning Prøhl Foto: Joachim Henkel, GYPAF DATO for indberetning til museet 10.06.2017.

Litteraturhenvisninger  (0)