Rynkebjergs Kirkegaard
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050215-14

Fredningsnr.
412611

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Stensætning, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Højsagn, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/1 1861. Godsejer, assessor H.H. Aagaard til Iselingen. Afmærkn.: MS 1929, Fr. Stoltze Langdyssen "Rynkebjergs Kirkegaard", 8 x 34 m, 0,75 høj. 11 m fra østenden rester af kammer, 2 bæresten; 9 m V for dette 1 sten af kammer + afvæltet dæksten. 3 m derfra ses toppen af 4 sten i halvkreds og en 5. i midten. Randsten: N 18 (2 væltede), V 4 (3 væltede), S 21 (1 væltet) og Ø 2 (væltede).
Undersøgelsehistorie  (13)
1859 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1859 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Rynkebjergs Kirkegaard" er Navnet paa en fredet Langdysse. "Det var nemlig oprindelig bestemt at bygge Ørslev Kirke paa dette Sted; men, hvad der byggedes om Dagen, det ødelagde Troldene om Natten". De fleste Randsten ere bevarede; større og mindre Sten, stillede med større eller mindre indbyrdes Mellemrum. En af Endestenene mod Øst har en Høide af 5 1/2 Fod. Ingen Jordhøining indenfor Randstenene; derimod henligge her en Del større og mindre Sten, som formentlig have dannet Gravkister, ligesom der henimod den østre Ende findes Levninger af en lille Kiste. Se Tegning af Kornerup i antiqu.topogr. Archiv og Pl. 24. Fredet Mindesmærke; se Skriv. fra Godseier Aagaard af 1861.

1929 Museal restaurering
Journal nr.: 220/31
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse"Rynkebjergs Kirkegaard" 34+8 m. 3/4 m.høj. 11 m. fra Østenden Rester af Kammer 2 Bæresten; 9m. V.f.dette 1 Sten af Kammer + afvæltet Dæksten. 3m. derfra ses Toppen af 4 Sten i Halvkreds og en 5. i Midten. Randsten: N 18(2v.), V.4(3v.), S.21(1v.), Ø.2(1v).

1949 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 589/49
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadigelse. Jvf. j.nr. 763/44 og 674/48.

1949 Museal besigtigelse
Journal nr.: 589/49
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Langdysse. FM-sten sat indenfor randsten i højens vest-ende.

2020 Privat besigtigelse
Museum Sydøstdanmark
Projektet GYPAF har fundet og registreret et skåltegn på den anden sten fra øst i den nordlige randstensrække. DATO for dokumentation 23.05.2019. Dokumenteret af Joachim Henkel, Anne Okholm. STEN Granit, tæt bevokset med mos og lav. STENENS dimensioner 130 x 115 x 70 cm STENENS PLACERING Anden sten fra øst i den nordlige randstensrække. SKÅLTEGN 1 skåltegn – højt på den vestlige del af stenens sydvendte overflade. Diameter 3 cm, dybde 5 mm SKÅLTEGNET er dokumenteret / registreret med midlertidig opmaling. FUNDET AF Joachim Henkel. MEDDELER GYPAF v/Henning Prøhl Foto: Joachim Henkel, GYPAF DATO for indberetning til museet 01.05.2020

Litteraturhenvisninger  (0)