Skovsbo
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090504-58

Fredningsnr.
41172

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 12 m. I toppen spor efter mindre gravning, lidt mindre sten ses her. Ved vestre fod ses 3 randsten, mod Ø ses 1 randsten og mod S 3 randsten. Højen virker noget affladet særlig mod N. Bevokset med 1 stort bøgetræ og græs, i skov. Ligger tæt ved og V for en smal sti gennem skoven.
Undersøgelsehistorie  (7)
1921 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Brev af 24/9-1921 fra Svendborg Museum til Nationalmuseet.

1921 Museal besigtigelse
Svendborg Museum
Gravhøj. c 9 meter i Diameter, Højde c 1,6 meter. I Højens Top ses at have været gravet maaske ryddet Stubbe, der ligger nogle Sten af forskellig Størrelse, og rundt paa Højen ses flere at stikke op, ligesom der udenfor Højen er flere spredte større Sten. Den synes forøvrigt at have været aflang, og maaske været omsat af Sten, den løber nemlig noget ud mod Vest.

1921 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Svendborg Museum

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 12 m. I Toppen Spor efter mindre Gravning, lidt mindre Sten ses her. Ved vestre Fod ses 3 Randsten, mod Øst ses 1 Randsten og mod Syd 3 Randsten. Højen virker noget affladet særlig mod Nord. Bevokset med 1 stort Bøgetræ og Græs i Skov. Ligger tæt ved og vest for en smal Sti gennem Skov.

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Måler 0,8 x 12,0 x 11,0 m. Fundet som beskrevet i fredningstekst. Ikke fotograferet p.g.a. for lidt lys. Bevoksning: 1983: Nålekrat/-træer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense

Litteraturhenvisninger  (0)