Øster Egesborg

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050216-10

Fredningsnr.
41274

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 8/9 1914. Gårdejer Hans Andersen Diplom Høj, 4 x 25 m. Overfladiske beskadigelser i S og Ø.
Undersøgelsehistorie

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa høi Bakkeflade findes en smukt rundet Gravhøi, omtr. 7 Alen høi og 78 Fod i Tværmaal. Ved Foden sees enkelte Randsten. Mod Syd er omtrent en Fjerdedel af Høien afgravet til en Høide af 3 Alen i Midten. Jordfylden synes at bestaa af sandet og gruset Jord uden større Sten eller knust Flint.

1876 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj,4+25 m. overfladisk Beskadigelse i S.og Ø.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk


Billeder

0195 Oversigtsfoto