Øster Egesborg

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050216-11

Fredningsnr.
41273

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 3 x 20 m. Stort hul i top. Vestsiden står med en 1 m høj, nøgen skrænt; i SV to dybe indhak.
Undersøgelsehistorie

1876 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa lavere Mark [end sb.10] ligger en smukt rundet Høi, 66 Fod i Tværmaal i Nord-Syd, 47 Fod i Øst-Vest; 4-5 Alen høi. Mod Vest er en Del af Høien afgraven til en Høide af 3 Alen i Midten. Store Randsten, 3-4 Fod høie.

1936 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Midten gravet et stort nyt Hul, vistn. til Bunden.

1944 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3+20 m. Stort Hul i Top; Vestsiden staar med en 1 m.høj, nøgen Skrænt; i Sv.to dybe Indhak.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk


Billeder

0193 Oversigtsfoto