Liljendal

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050216-28

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Parken findes en Høi med Bænk og Bord; man mindedes ikke, at denne Høi var opkastet. Tvivlsomt Mindesmærke.

2021 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj. 20 x 1,3 m. Højen er placeret højt i landskabet og med sigt direkte til adskillige forhistoriske gravhøje. Ca. 50 m sydvest for denne rundhøj ses en overpløjet høj.


Billeder

8472 oversigt. Set fra NNV.