Kjæmpetraadet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050216-39

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (5)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Toppen af en Banke stod tidligere en Dysse med 1 Overligger og flere Bæresten. Paa en af Stenene saaes meget tydelig et Fodspor, som var vel kjendt paa egnen under Navn af "Kjæmpetraadet"; alle Tæerne være kjendelige. Dyssen er nu fuldstændig sløifet og Stenen med Fodsporet rimeligvis sprængt.

1989 Museal besigtigelse
Museerne.dk

1989 Grus-/sandgravning
Museerne.dk

1989 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved besigtigelse konstateret et stort hul på stedet, hvori lå mange store sten, sandsynligvis fra dyssen.

1989 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

Litteraturhenvisninger  (0)