Liljendal

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050216-35

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

1876 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Brydebjerg Vang sees paa den høie, jævnt udstrakte Bakkeflade 2 runde Høininger [sb.34-35], som vel kunne være Levninger af udpløiede Gravhøie. I den ene er fundet Urner.