Rødstofte
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050216-37

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (2)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa flad Mark findes Levninger af en stærkt ødelagt Langdysse, 76 Fod lang, 22 Fod bred. Længderetning omtrent i Øst-Vest; meget lav Høining indenfor Randstenene. Af de særdeles høie og smukke Randsten ere mange bortførte, og Dyssens Ender ere ødelagte; en Endesten mod Øst har en Høide ialt af 9 Fod. Den ødelagte Gravkiste har samme Længderetning som hele Langdyssen.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sløjfet.

Litteraturhenvisninger  (0)