Præsteskoven

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050216-51

Fredningsnr.
41272

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 4/10 1876 (Præsteembedet) Aflang høj, dannet af 2 sammenvoksede høje, henholdsvis 1 x 13 m og 2 x 16 m. Ligger i Præsteskoven.
Undersøgelsehistorie

1876 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa flad Mark ligger en ret vel bevaret, aflang Høi, noget bredere mod den ene Ende. Se Pl.27. Hist og her sees ved Foden Sten og Huller efter bortagne Sten, saa at det vel kan antages, at hele Høien oprindelig har været omsat med Sten. I den bredere Ende hæver Høien sig til en regelmæssig, rund Høining, i alt 7 Fod høi; ved den smallere Ende er der en rund Høining, ialt 3 Fod høi; imellem disse 2 Høininger maaler Høien kun 2 Fod. I den bredere Ende er Omkredsen meget kjendelig, hvorimod den er noget udjævnet om den smallere og lavere del af Høien. Høiens Overflade er Overalt vel bevaret, uden Huller eller Spor af Gravning. Fredet i Sommeren 1876.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Aflang Høj, dannet af to sammenvoksede Høje, henh.1+13 m. og 2+ 16 m.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk