Tolstrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050216-55

Anlæg og datering

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en Høining har der tidligere ligget en Høi, hvori der var mange store Sten, blandt hvilke man optog nogle Potter.

1876 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid